Podatkowy Polski ad Tylko ryczat czyli rewolucja w rozliczaniu przychodw z najmu lokali mieszkaniowych 2222 2021 4x3Polski Ład wprowadza poważne zmiany w rozliczaniu przychodów z najmu lokali mieszkalnych. Już od 1 stycznia 2022 roku najem trzeba rozliczać jedynie w formie ryczałtu, bez prawa do odliczania kosztu.

 

 

Wyjątkiem jest amortyzacja, którą można będzie stosować w rozliczeniach z fiskusem jeszcze przez cały 2022 rok.

Bez amortyzacji
Polski Ład zakłada, że nie będzie można amortyzować lokali mieszkalnych, zarówno w działalności gospodarczej, jak i w najmie prywatnym. Według przepisów przejściowych podatnicy, którzy teraz rozliczają amortyzację od lokali mieszkalnych, będą mogli robić to jeszcze w 2022 r., ale pod warunkiem, że obecnie lokal jest wynajmowany i amortyzowany. Jednak osoby, które w przyszłym roku chciałyby wprowadzić do środków trwałych lokale mieszkalne, już nie będą mogły ich amortyzować. Oznacza to całkowity koniec amortyzacji lokali mieszkalnych od 2023 r.

Bez innych kosztów
Wynajmujący mieszkania prywatnie według Polskiego Ładu będą rozliczać je tylko na zasadzie ryczałtu. Podatnicy nie będą mogli odliczać od nich kosztów uzyskania przychodu, np. remontów. 2022 r. będzie okresem przejściowym dla podatników rozliczających najem na zasadzie skali podatkowej w br.
Nowe przepisy można zobrazować na przykładzie przedsiębiorcy, którego przedmiotem działalności gospodarczej jest najem 5 lokali mieszkalnych o wartości 5 mln zł. Okres amortyzacji wynosi 10 lat. Koszt, który ponosi przedsiębiorca poprzez odpisy amortyzacyjne, to 500 tys. zł. Od 2023 r. przedsiębiorca nie pomniejszy swoich przychodów o tę kwotę. W przypadku podatku liniowego wzrośnie obciążenie z tytułu podatku o ok. 95 tys. zł. Do tego należy doliczyć składkę zdrowotną, obowiązującą od przyszłego roku, która będzie liczona od dochodu. Przedsiębiorca straci więc blisko 120 tys. zł na podatkach, które będzie musiał dodatkowo zapłacić.
Piotr Juszczyk, doradca podatkowy w firmie inFakt