praca mobilna 400 300Komputer i telefon służbowy to podstawowe narzędzia do wykonywania pracy zdalnej, która zyskuje na powszechności w czasach pandemii. Poza doskonałą łącznością z samym pracodawcą i współpracownikami, niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa - zarówno pracy w sieci, jak i w zupełnie innym środowisku. Praca spoza biura nie zwalnia bowiem pracodawcy z obowiązku dbania o zdrowie pracownika i warunki jego pracy.

 

Praca zdalna w naszym kraju może już niedługo stać się koniecznością. Tym bardziej, że w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19 zapadła decyzja o zamknięciu placówek oświatowych. Rodzice, którzy nie znajdą opieki do dzieci będą zmuszeni pracować z domu.

Praca zdalna na wielką skalę

Co więcej, coraz więcej firm z powodów bezpieczeństwa deleguje swoich pracowników właśnie do pracy zdalnej. Jest to o tyle kłopotliwe, że wielu pracowników i przedsiębiorstw nie miało do czynienia z taką skalą tego zjawiska. Potwierdza to wcześniej przeprowadzone badanie pt. „Rynek pracy zdalnej a oczekiwania pracowników” firmy Kantar TNS. Prawie 70 proc. respondentów twierdzi, że firmy, w których pracują, nie umożliwiają pracy zdalnej lub nie informują, że taka możliwość istnieje – wynika z raportu. Pracodawco, co więc musisz zrobić? Podpowiada Ekspert ODO 24.

Szczególne prawo do pracy zdalnej

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych umożliwia pracodawcy zlecenie wykonywania, przez czas oznaczony, obowiązków wynikających z zawartej umowy, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).
Jeżeli już zdecydujemy, że osoby przez nas zatrudnione mogą pracować z domu warto wprowadzić odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne dotyczące pracy zdalnej.

Należy zastosować:
• procedury określające zasady wykonywania pracy zdalnej,
• szyfrowane połączenie (VPN/SSL),
• szyfrowanie nośników urządzeń mobilnych,
• szyfrowanie pamięci wewnętrznej, w tym kart pamięci,
• skonfigurowane ekranu blokady urządzeń mobilnych (pin/hasło/symbol graficzny/inne).

Komputer i telefon pod nadzorem

Co więcej, niezbędne jest również wprowadzenie polityki dotyczącej organizacji pracy zdalnej regulującej w szczególności: korzystanie ze sprzętu komputerowego oraz telefonów służbowych, używanie mobilnych nośników danych, zasady korzystania z poczty elektronicznej.
Warto również rozważyć przeprowadzenie wirtualnego szkolenia. W znaczący sposób może zminimalizować ryzyko wynikające z błędów popełnianych przez pracowników podczas pracy zdalnej – wskazuje Tomasz Ochocki, Kierownik zespołu merytorycznego, ODO 24. Nasza firma chcąc pomóc w tej sytuacji i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców przygotowała dla pracowników bezpłatne szkolenie e-learningowe z zasad bezpiecznej pracy zdalnej – dodaje.
Nie można również zapominać o monitoringu, tego czy system pracy zdalnej spełnia przyjęte przez nas wymogi bezpieczeństwa. Istotne jest także, aby mieć stały kontakt z pracownikami. Dzięki temu łatwiej będzie można reagować na sytuacje problematyczne zgłaszane przez pracowników.

Pracodawca jest zobowiązany dbać o zdrowie pracownika

UODO oficjalnie nie wydał komunikatu w sprawie mierzenia temperatury oraz pytania pracownika o miejsce spędzania urlopu.
Pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników oraz zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy co wynika z art. 207 Kodeksu pracy, a pracownik ma współdziałać z pracodawcą w realizacji tych zadań – art. 211 pkt 7 Kodeksu pracy. W związku z powyższy pracodawca jest uprawniony mierzyć temperaturę swoich pracowników termometrem laserowym/ bezdotykowym, jednakże tych wyników nigdzie nie powinien rejestrować. W celu uniknięcia zarzutu ewentualnej dyskryminacji, tego typu pomiar powinien być wykonany wszystkim pracownikom – wskazuje adw. Marcin Zadrożny, Ekspert ds. ochrony danych, ODO 24.
W przepisach RODO można znaleźć podstawy prawne do tego typu prewencyjnych działań – art. 9 ust. 1 pkt b i h właśnie w związku z art. 207 Kodeksu pracy. Oczywiście należy pamiętać o obowiązku informacyjnym. Pracodawca może również pozyskiwać informacje o tym, czy pracownik nie przybywał ostatnio w miejscu rozpowszechniania się wirusa lub czy miał kontakt z osobami, które były na takim obszarze. Kluczowe jest budowanie świadomości pracowników, żeby zgłaszali tego typu sytuacje.
Należy pamiętać, że motyw 4 preambuły RODO wskazuje, że przetwarzanie danych osobowych należy zorganizować w taki sposób, aby służyło ludzkości. W obecnej sytuacji istotne jest zachowanie zdrowego rozsądku.

MICHALINA WDOWIŃSKA

Praktyczne wiadomości i rady z życia osobistego, rodzinnego, zawodowego i towarzyskiego. Od finansów przez prawo po nowe technologie, Na co dzień i od święta. Poznaj, zastosuj, podziel się swoimi sposobami na zaradność! Kliknij w link, znajdziesz się na naszej stronie Zaradni żyją lepiej na Facebooku; jeśli ją polubisz – wystarczy kliknięcie, znaczek jest u góry tej strony – to od tej chwili zajawki wszystkich ważnych dla Ciebie artykułów, zaraz po ich publikacji w tym portalu, pojawią się na twojej facebook’owej osi czasu!