Nieruchomoci 2021 Nawet COVID nie zmieni trendu najem pozostaje przyszoci rynku mieszkaniowego 4x3Co siódme mieszkanie w Polsce to mieszkania przeznaczone na wynajem. Silne fundamenty ekonomiczne, luka mieszkaniowa oraz niski wskaźnik dostępności mieszkań na tysiąc mieszkańców przyciągają inwestorów, którzy coraz chętniej deklarują chęć stworzenia w naszym kraju portfeli liczących setki, a nawet tysiące nowych mieszkań na wynajem.

 

Obecnie w Polsce 2,3 mln mieszkań to mieszkania przeznaczone na wynajem, znajdujące się w rękach prywatnych lub gmin. W wyniku pandemii, a co za tym idzie, zawieszenia zajęć na uczelniach wyższych, wyjazdu studentów do rodzinnych miejscowości lub krajów, spadku ruchu turystycznego i wprowadzenia pracy zdalnej w wielu firmach, czynsze najmu w siedmiu głównych miastach Polski spadły w ujęciu rocznym średnio od 1% (Gdańsk) do 10% (Kraków).

Średnie miesięczne stawki najmu

Pomimo spadków średnich stawek czynszu, rośnie liczba inwestorów instytucjonalnych PRS deklarujących chęć wejścia do Polski i stworzenia portfeli liczących setki, a nawet tysiące mieszkań na wynajem. Najbardziej aktywna grupa inwestorów to specjalistyczne fundusze niemieckie, fundusze private equity z USA i Wielkiej Brytanii oraz inne specjalistyczne instytucje inwestycyjne z regionu Europy Środkowo-Wschodniej.
W chwili obecnej na rynek najmu instytucjonalnego w Polsce składa się 30 inwestycji, w ramach których oferowanych jest ok. 5 500 mieszkań.
Liczba mieszkań planowanych lub będących w budowie z przeznaczeniem na wynajem, szacowana jest na 35 000, z czego ok. 10-15% zostanie oddanych do użytku na przestrzeni najbliższych 12-18 miesięcy.

Inwestycje w najem o dużej skali

W najbliższych 3-5 latach sektor PRS będzie się rozwijał poprzez zakupy bezpośrednie projektów deweloperskich, głównie na zasadzie forward purchase i forward funding oraz większych przedsięwzięć typu joint venture dotyczących portfeli projektów mieszkaniowych lub platform deweloperskich.
- Poziom cen będzie uzależniony od sukcesu pierwszych transakcji, jakości operatora, konkurencji ze strony rynku mieszkań kupowanych na własność, kosztów operacyjnych i zabezpieczeń przed ryzykiem kursowym, a także od możliwości pozyskania finansowania bankowego – mówi Mira Kantor-Pikus, Partner, Doradztwo Dłużne, Kapitałowe i Alternatywne Inwestycje, Rynki Kapitałowe, Cushman & Wakefield Polska.

MICHALINA WDOWIŃSKA