Nowa normalno Co stanie si z biurami po pandemii pjd do likwidacji czy zmieni swoje funkcjonalnoci 2021 4x3Kiedy minie pandemia, nikt nie będzie oczekiwał, że pracownicy wrócą do biur głównie po to, aby odpowiadać na e-maile - to i inne zadania wymagające samodzielnej pracy w skupieniu mogą być wykonywane w dowolnym miejscu. Jaką rolę zatem będzie odgrywało biuro?

 

W jaki sposób rola biura będzie wpływać na decyzje najemców dotyczące zajmowanej powierzchni, strategię lokalizacyjną i układ przestrzeni? Na te i wiele innych pytań, dotyczących przyszłości biura po pandemii odpowiada najnowszy raport Cushman & Wakefiled.

Model hybrydowy z efektem synergii

Połączenie możliwości pracy stacjonarnej w biurze i zdalnej może przyczynić się do osiągnięcia maksymalnej wydajności pracowników i organizacji, to główny wniosek wynikający z tego raportu. Wynika z niego ponadto, iż pracownicy oczekują możliwości i swobody wyboru miejsca pracy, ale niewielu chce pracować wyłącznie poza biurem. Z kolei okres pracy z domu spowodowany przez pandemię ma swoje minusy. Pracownicy biurowi odczuwają brak więzi z kulturą korporacyjną firmy i jego negatywny wpływ na swoje samopoczucie oraz wskazują na bardziej ograniczone możliwości zdobywania nowych umiejętności, zwłaszcza w ramach nieformalnego wsparcia mentorskiego
W konsekwencji brak możliwości pracy w biurze ma niewspółmiernie niekorzystny wpływ na niektórych pracowników (np. osoby młode i niedawno zatrudnione).

Co dalej z biurem?

Kluczowe wnioski z poprzedniego raportu z serii pt. „New Perspective: From Pandemic to Performance”, prezentowanego przez międzynarodową firmę doradczą Cushman & Wakefield, wymienione powyżej, stały się bazą do przeprowadzenia kolejnych badań.
Najnowszy raport prezentuje analizę dotyczącą przyszłości powierzchni biurowych po zakończeniu pandemii COVID-19. Został ona opracowana w oparciu o opinie pozyskane od inwestorów, najemców i podmiotów zaangażowanych w projekty miastotwórcze (tzw. placemakerów), a także analizę stopnia rozpowszechnienia modelu pracy z domu.
- Nasze badania jednoznacznie pokazują, że przyszłością strategii środowiska pracy jest model hybrydowy, a praca w 100 proc. zdalna będzie wdrożona w bardzo niewielu organizacjach. Ponadto, wdrażając w pełni zdalny model pracy organizacje mogą sięgnąć dalej po najlepsze talenty, jednak wyzwania zarządzania i utrzymania tych pracowników będą wymagać dodatkowych zasobów i nie gwarantują sukcesu. Z kolei praca hybrydowa wpisuje się w trend elastyczności, którego poszukiwać będą zarówno organizacje jak i pracownicy – mówi Jan Szulborski, Senior Consultant, Consulting & Research, Cushman & Wakefield.

PATRYCJA MICHALSKA