Drukuj

kobiety nauka 400 x 30011 lutego w kalendarzu dedykowany jest paniom, które postawiły na karierę naukową. Choć osoby płci żeńskiej są w Polsce zdecydowanie lepiej wykształcone niż panowie, w przestrzeni publicznej wciąż panuje przekonanie, że kariera to atrybut mężczyzn. Powoli jednak przeczą temu fakty - błyskotliwe kariery naukowe Polek, w kraju i na świecie. Nie brakuje też mecenasów wspierających działania dziewcząt i kobiet stawiających na karierę w nauce.

 

Zmienia się postrzeganie roli kobiet w nauce. Badania pokazują, że ponad 62 proc. Polaków uważa, że mężczyźni i kobiety w równym stopniu posiadają naturalne predyspozycje, aby rozwijać karierę naukową.
Kobiety w Polsce są lepiej wykształcone niż mężczyźni, częściej studiują, rzadziej natomiast od mężczyzn zostają naukowcami. Ponad 17 proc. Polaków twierdzi, że to właśnie kobiety mają wrodzone kompetencje do osiągnięcia naukowego sukcesu – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie L’Oréal Polska w ramach programu Dla Kobiet i Nauki.

Damska ofensywa nie słabnie

Według niedawno przeprowadzonego badania 17 proc. Polaków uważa, iż to kobiety wykazują naturalne predyspozycje, aby zostać naukowcami. Jest to prawie dwukrotny wzrost w porównaniu do analogicznego badania przeprowadzonego 4 lata temu. W najnowszym badaniu, ok. 20 proc. ankietowanych typuje mężczyzn do wykonywania zawodu naukowca. W 2016 roku ten wynik był o 5 punktów procentowych wyższy.
Respondentów zapytano także o najczęstszą przyczynę niezajmowania przez kobiety wysokich stanowisk w dziedzinie nauki. Według niemal 22 proc. badanych, główną przyczyną jest brak możliwości pogodzenia kariery z życiem rodzinnym. W tym samym pytaniu zadanym w 2015 r. ta odpowiedź znalazła się na ostatnim miejscu (0,9 proc.), a na pierwszym wówczas wskazywano odpowiedź, że kobiety nie są wspierane w swoich działaniach przez władze instytucji, w których pracują.

Naukowiec - rodzaj męski

Większość Polaków (61 proc.) ma świadomość braku różnorodności w zespołach badawczych i naukowych. W badaniu wskazali, że w ich składzie jest mniej niż 40 proc. kobiet. Na pytanie o odsetek pań na wyższych stanowiskach w dziedzinie nauki, ponad połowa społeczeństwa (58 proc.) uważa, że jest ich więcej niż w rzeczywistości – 20 proc. vs 11 proc.. Aż 61 proc. respondentów zawyżyło również odsetek kobiet, które otrzymały naukową Nagrodę Nobla, twierdząc, że w gronie laureatów tego prestiżowego wyróżnienia jest ponad 10 proc. kobiet, podczas gdy w rzeczywistości tylko 3 proc. znalazło się wśród laureatów. Obecnie w ich gronie są dwie laureatki globalnej nagrody L’Oréal For Women in Science: Ada Yonath i Elizabeth Blackburn.
W Polsce kobiety w porównaniu z mężczyznami częściej podejmują studia wyższe (w roku akademickim 2018/19 stanowiły one 58,0 proc. studiujących). Jednak na kontynuację kariery naukowej i rozwijanie kolejnych jej szczebli decyduje się ich znacznie mniej (w naukach ścisłych kobiety zajmują zaledwie 10 proc. najwyższych stanowisk akademickich). Dlatego tak istotne jest wsparcie dla kobiet, które chcą rozwijać karierę w strukturach instytucji naukowych i badawczych.
Obecne zmiany w społeczeństwie prowadzą do zrównoważonego udziału mężczyzn i kobiet w wychowywaniu, opiece, utrzymaniu dzieci i obowiązkach domowych. Dzięki temu kobiety zyskują porównywalne do mężczyzn prawa do spełniania swoich zainteresowań i ambicji w nauce. Powoli zmienia się percepcja roli kobiet w nauce, chociaż nadal ciężko o pełną akceptację tych dążeń w społeczeństwie. Kobiety wciąż potrzebują i zasługują na wsparcie, aby równość praw obu płci stała się rzeczywistością – zauważa profesor Katarzyna Turnau, Dziekan Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk.

Zawód nadal ma płeć

Wyniki badania potwierdzają, że Polacy w dalszym ciągu stereotypowo podchodzą do roli kobiet w zależności od dziedziny nauki. Przypisuje się im takie zawody, jak: farmaceuta, biolog, lekarz, technik laboratoryjny czy chemik. Z kolei mężczyzn utożsamia się z fizykiem, matematykiem, inżynierem, astronomem czy pracownikiem IT. Takie postrzeganie może zmienić nowa inicjatywa programu stypendialnego For Women in Science. W tym roku po raz pierwszy w historii globalna Nagroda L'Oréal-UNESCO For Women in Science Awards została przyznana kobietom w dwóch nowych dyscyplinach: matematyce i technologii informatycznej. Jest to szczególnie symboliczne, biorąc pod uwagę fakt, że od czasu stworzenia trzech najbardziej prestiżowych międzynarodowych nagród z zakresu matematyki (Fields, Wolf i Abel), wśród 141 laureatów jest tylko jedna kobieta.
- Obecność kobiet w sferze publicznej, politycznej i ekonomicznej znacznie wzrosła w ciągu ostatnich lat, jednak w nauce dzieje się to wolniej. W 1998 r. L’Oréal we współpracy z jedną z największych międzynarodowych instytucji na świecie, UNESCO utworzył program For Women in Science. Naszą wspólną ambicją było zapewnienie kobietom miejsca, na które zasługują w nauce. Badania, które przeprowadziliśmy w Polsce pokazują, że zmienia się postrzeganie roli kobiet w nauce w ocenie społeczeństwa. Dziś, coraz częściej obserwujemy wspaniałe kariery kobiet naukowców, a dzięki naszym wspólnym działaniom możemy sprawić, że pozytywne zmiany będą jeszcze szybsze – podkreśla Niels Westerbye Juhl, Prezes Zarządu L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie.

Celem programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki prowadzonego od 2001 roku jest promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do kontynuacji prac, zmierzających do rozwoju nauki oraz udzielenie wsparcia finansowego. Partnerami programu są Polski Komitet do spraw UNESCO, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polska Akademia Nauk.

OLGA DANIELEWICZ

Fot. materiały prasowe L’Oréal Polska

Praktyczne wiadomości i rady z życia osobistego, rodzinnego, zawodowego i towarzyskiego. Od finansów przez prawo po nowe technologie, Na co dzień i od święta. Poznaj, zastosuj, podziel się swoimi sposobami na zaradność! Kliknij w link, znajdziesz się na naszej stronie Zaradni żyją lepiej na Facebooku; jeśli ją polubisz – wystarczy kliknięcie, znaczek jest u góry tej strony – to od tej chwili zajawki wszystkich ważnych dla Ciebie artykułów, zaraz po ich publikacji w tym portalu, pojawią się na twojej facebook’owej osi czasu!