VVVVV

Pienidze 2021 Polacy siebie nie doceniaj nasza wiedza ekonomiczna nie jest gorsza ni innych Europejczykw 2021 4x3Nie lokujemy pieniędzy, bo przy tych stopach i poziomie inflacji jest to nieopłacalne, co oczywiste jest dla każdego. A nie inwestujemy, bo uważamy, że mamy zbyt małą wiedzę, by to robić, Czy słusznie?

 

Wysoką i bardzo wysoką wiedzę o ekonomii posiada ponad połowa Polaków (52%) – wynika z Badania świadomości i wiedzy ekonomicznej Polaków Narodowego Banku Polskiego. Warto jednak podkreślić, że samoocena respondentów jest niska – w dodatkowej ankiecie oceniającej swoją znajomość tematów gospodarczych jedynie 8% badanych wskazało, że ich wiedza jest duża, a aż 45% uważa, że jest ona średnia. Taki brak pewności może wpływać na podejmowane decyzje finansowe, co w przyszłości ma szansę przełożyć się na bezpieczeństwo finansowe. Czy Polacy nie doceniają siebie w kwestiach finansowo-gospodarczych?

Wiedza to potęgi klucz

Znajomość ekonomii wśród Polaków zdecydowanie rośnie – w badaniu NBP, w latach 2012 i 2015, wynik określający wiedzę jako wysoką i bardzo wysoką otrzymało jedynie 37% i 38% ankietowanych. Natomiast w 2020 r. rezultat na poziomie wysokim i bardzo wysokim uzyskało aż 52% respondentów, średnim 33%, a niskim i bardzo niskim 14%.

 

Tavex Polacy nie doceniają swojej wiedzy
Fot. materiały prasowe - Tavex

 

Wysoką świadomość ekonomiczną potwierdza wynik na tle europejskim. Raport OECD z 2020 r. plasuje Polskę na 7. miejscu wśród 26 państw uwzględnionych w zestawieniu. Rezultat 13,1 pkt uzyskany w kategorii financial literacy, uwzględniał znajomość podstawowych zagadnień ekonomicznych, zachowań w zakresie wydatkowania i oszczędzania posiadanych środków oraz zarządzania nimi.
We wnioskach badania Narodowego Banku Polskiego możemy przeczytać, że osoby lepiej oceniające swoją wiedzę i uzyskujące wyższe oceny w teście, w większym stopniu dostrzegają potrzebę i użyteczność ekonomii. Wiąże się to też z wysokim wskaźnikiem posiadanych produktów finansowych, czyli w skrócie inwestycji w portfelu. Z tego powodu bardzo ciekawym zjawiskiem jest niska samoświadomość rodaków – tylko 8% z respondentów określiło swoją wiedzę jako wysoką – tłumaczy Aleksander Pawlak, Prezes Zarządu Tavex. Można powiedzieć, że nie doceniamy siebie w kwestii ekonomii, co może mieć negatywny wpływ na podejmowane decyzje inwestycyjne, które mają zapewnić nam bezpieczeństwo finansowe – dodaje.

Niska samoocena, mniej inwestycji

Niedocenienie posiadanej wiedzy może skutkować brakiem podjęcia decyzji o inwestycji kapitału. W II kwartale br. blisko 70% badanych Polaków, którzy zaoszczędzili pieniądze nie zdecydowało się na próbę ich pomnożenia – wynika z danych firmy Tavex. Na przestrzeni roku widać jednak zmianę w porównaniu z I kwartałem br. – wtedy aż 74% nie zainwestowało swoich środków.
Wysoka inflacja w sierpniu, sięgająca 5,4%, chęć zapewnienia sobie bezpieczeństwa finansowego na przyszłość lub szybki zysk – motywów do podjęcia działań inwestycyjnych jest wiele. Można jednak założyć, że w najbliższym czasie coraz więcej Polaków będzie decydowało się na pomnażanie swoich środków finansowych ze względu na wydarzenia gospodarcze czy właśnie coraz większą wiedzę – mówi Aleksander Pawlak, Prezes Zarządu Tavex. Przy stawianiu swoich pierwszych inwestycyjnych kroków warto pamiętać o zachowaniu ostrożności. Nasz wybór aktywa powinien wynikać z jego analizy. Dlatego zawsze warto zacząć od inwestycji małych kwot oraz od dywersyfikacji portfela inwestycyjnego – dodaje.
Z danych firmy Tavex wynika, że w II kwartale br. największą popularnością cieszyły się aktywa, takie jak: lokaty (32%), fundusze inwestycyjne (28,7%) oraz złoto (22,6%).

OLGA DANIELEWICZ

Analizujemy wszystko co ważne dla Twojego portfela oraz praw i obowiązków. Jeśli polubisz nas na Facebooku, każdy nowy artykuł wyświetli się na Twojej stronie zaraz po publikacji; w ten sposób nic ważnego nie umknie Twojej uwadze. Kliknij więc w ten tekst, zznajdziesz się na taszym fanpage i u gór zostanie Ci do kliknięcia boksik "polub"!