Portwel Polaka Badanie koronawirus stracilimy wicej ni Niemcy Czesi Wosi 2020 II Fala 4x3Niemal dwóch na trzech Polaków uważa, że ma obecnie tyle samo lub więcej pieniędzy, niż przed pandemią. Może to dziwić, bo Czesi czy Niemcy stracili przez koronawirusa mniej a uważają, że bardzo zbiednieli.

 

Polacy ucierpieli nieco mniej niż Włosi, lecz bardziej niż Czesi i Niemcy w czasie pandemii, wziąwszy pod uwagę uzyskiwane dochody i zdolność regulowania zobowiązań. Jednak aż 61 proc. uważa, że ma obecnie tyle samo (57 proc.) lub więcej pieniędzy (4 proc.), niż przed pandemią.

Włosi niemal lamentują

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami wspólnie z Katedrą Badania Zachowań Konsumenckich Szkoły Głównej Handlowej przeprowadziła badanie, w jaki sposób pandemia wpłynęła na postawy i zachowania konsumentów w 4. krajach – Polsce, Niemczech, Czechach i we Włoszech – w obszarze oszczędzania i inwestowania.
Z badań wynika, że krajem najbardziej dotkniętym pandemią są Włochy. Blisko połowa respondentów z tego kraju zadeklarowała, że ich dochody się zmniejszyły (średnio o 37 proc.). Najczęściej wskazywali oni również, że w wyniku pandemii trudniej im jest regulować bieżące zobowiązania finansowe (38 proc.).
- Może to mieć związek z wyjątkowo dużym kryzysem, jaki dotknął Włochy zwłaszcza na początku pandemii - na tle innych krajów sytuacja we Włoszech jeśli chodzi o służbę zdrowia i stan gospodarki była dramatyczna. Na uwagę zasługuje fakt, że w Polsce podobnie jak we Włoszech, głównym powodem zmniejszenia dochodów była utrata pracy - 16 proc. lub obniżona pensja; 40 proc., u Włochów 43 proc. - mówi Małgorzata Rusewicz, Prezes IZFIA.

Czech i Niemiec mniej optymistyczni od Polaka

Sytuacja Niemców i Czechów, jak wynika z badań, jest nieco lepsza, bowiem niecałe 30 proc. stwierdziło, że w związku z pandemią na chwilę obecną ich dochody osobiste nie uległy zmniejszeniu.
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne, których aktywa stanowią 87 proc. całego rynku. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych. www.izfa.pl

Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu i wrześniu 2020 r. na reprezentatywnych próbach mieszkańców Polski, Niemiec, Czech i Włoch w wieku 18-65 lat. Realizował je instytut badawczy ARC Rynek i Opinia.

OLGA DANIELEWICZ

Analizujemy wszystko co ważne dla Twojego portfela oraz praw i obowiązków. Jeśli polubisz nas na Facebooku, każdy nowy artykuł wyświetli się na Twojej stronie zaraz po publikacji; w ten sposób nic ważnego nie umknie Twojej uwadze. Kliknij więc w ten tekst, zznajdziesz się na taszym fanpage i u gór zostanie Ci do kliknięcia boksik "polub"!