podatki2Fiskus szykuje rewolucję w sposobie ustalania stawek VAT od towarów i usług. Nowy sposób, określany jako nowa matryca VAT, ma ułatwić życie przedsiębiorcom; fiskalnie powinien być neutralny czyli per saldo nie powinien na nim zyskać Skarb państwa a stracić konsument. Niemniej jednak stawki na niektóre towary i usługi zostaną obniżone, a inne zaś wzrosną. Okazuje się jednak, że niektóre zmiany mogą się zakończyć katastrofą dla całych grup przedsiębiorców.

Do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy, który zakłada wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT. Celem zmian jest uproszczenie systemu stawek podatku VAT. Wprowadzona ma zostać także Wiążąca Informacja Stawkowa, która pozwoli przedsiębiorcom w łatwy sposób uzyskać informację o właściwej stawce VAT.

Wyższa stawka VAT na napoje owocowe

Jedna ze zmian zakłada podwyższenie stawki VAT na napoje i nektary owocowe jedynie doraźnie zwiększy wpływy do budżetu państwa z tego tytułu. Natomiast w rzeczywistości będzie miało katastrofalne skutki dla zdrowia Polaków i dla całej gospodarki. Według ekspertów Konfederacji Lewiatan, spowoduje: spadek spożycia dobrej jakości nektarów i napojów z owoców i warzyw, a wzrośnie spożycie napojów gazowanych. Co gorsza, o 75 proc. spadnie zapotrzebowanie polskiego przemysłu napojowego na owoce i warzywa z rodzimych upraw, które są wykorzystywane do produkcji napojów – ostrzegają eksperci Konfederacja Lewiatan.

Jak na ironię, fiskus wprowadzając zmiany wspiera się uzasadnieniem, w myśl którego proponowane zmiany nie powinny mieć charakteru fiskalnego, ich wprowadzenie ma być neutralne dla przedsiębiorców i konsumentów.

Skutki dla rolników i producentów

Według przywołanych już ocen, podwyższenie stawki VAT na napoje owocowe spowoduje spadek jakości oferowanych na polskim rynku napojów poprzez zmniejszenie zawartości soku do poziomu porównywalnego ze średnią europejską (a więc o ok. 50 proc.), a tym samym eliminację z tych produktów cennych składników spożywczych (błonnik, naturalne witaminy i minerały).

Nieopłacalna stanie się także produkcja tradycyjnych i cennych żywieniowo produktów, takich jak nektar z czarnych porzeczek, z którego to owocu, z uwagi na wysoką kwasowość, nie można wyprodukować soku 100 proc. bez dodatku cukru.
Istotnie ograniczone zostanie zapotrzebowanie przemysłu napojowego na owoce i warzywa z polskich upraw (nawet o 75 proc. ilości przeznaczonej do produkcji napojów) w wyniku spadku konsumpcji ze względu na wrażliwość cenową konsumentów w kontekście tego typu produktów, a co za tym idzie i produkcji.

"Według aktualnych danych ilość skupywanych owoców i warzyw, spadnie
o ok. 190 000 ton, z czego 123 500 ton przypadnie na jabłka".

Podwyższenie stawki VAT na napoje owocowe z wysoką zawartością soku wpłynie niekorzystnie także na odżywianie się Polaków. Dane dotyczące konsumpcji europejskiej oraz analiza zachowań konsumenckich oparta na badaniach przeprowadzanych przez uznane ośrodki potwierdzają, że zmniejszone spożycie napojów owocowych przekłada się na większe spożycie napojów bezalkoholowych gazowanych, a nie soków 100 proc., czy wody.

Konfederacja Lewiatan dostrzegając potrzebę ujednolicenia i uproszczenia systemu stawek VAT postuluje o wnikliwą analizę skutków proponowanych zmian i zwrócenie uwagi, że niektóre zmiany mogą mieć wyjątkowo niekorzystne skutki dla konsumentów, przedsiębiorców i rolników.

JAN BORSKI