pln2Do rewolucyjnych zmian w prawie pracy - w postaci zapowiadanych przed rokiem dwóch nowych kodeksów pracy - nie doszło, jednak Sejm uchwalił, a prezydent podpisał kilka zmian w Kodeksie pracy obowiązującym już od wielu lat, które mają charakter iście rewolucyjny. Oprócz skrócenia z pięćdziesięciu do dziesięciu lat okresu czasu, w którym pracodawcy muszą przechowywać nasze akta osobowe (a także umożliwienia pracodawcom prowadzenia ich w wersji elektronicznej) rewolucyjne wręcz znacznie ma zmiana zasady wypłaty wynagrodzenia.

– Aktualnie zgodnie z art. 86 Kodeksu pracy podstawową formą wypłaty wynagrodzenia jest gotówka do rąk pracownika. Inna forma wypłaty wymaga odpowiedniej regulacji układu zbiorowego pracy lub uprzedniej pisemnej zgody pracownika – wyjaśnia dr Iwona Więckiewicz-Szabłowska z kancelarii Chudzik i Wspólnicy.

Wypłata wynagrodzenia obowiązkowo na konto w banku

Od 1 stycznia 2019 roku wypłata wynagrodzenia ma być dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy,

chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

– Z uwagi na wprowadzoną zmianę w Kodeksie pracy, numer rachunku bankowego pracownika będzie dodatkową informacją, której pracodawca będzie mógł żądać od pracownika - na podstawie art. 22(1) par. 2 Kodeksu pracy – wyjaśnia ekspertka.

 

MOŻE TO CIĘ ZACIEKAWI? Polecamy!

Ciężko jest oszczędzać bez ryzyka, ale bez sensu jest trzymać gotówkę. Mamy jej w domach – aż wierzyć się nie chce aż 190 miliardów złotych. Co z tym zrobić? Jeśli temat Cię zaciekawił, po prostu kliknij w ten tekst.

 

Nowe obowiązki pracodawcy i pracownika

W związku z wejściem w życie nowych przepisów, do 21 stycznia 2019 roku pracodawca musi poinformować pracowników o obowiązku podania numeru rachunku płatniczego,

na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę albo złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.
– Informację należy przekazać pracownikom w sposób przyjęty u danego pracodawcy, a zatem może to być pismo lub np. korespondencja e-mail – podkreśla dr Iwona Więckiewicz-Szabłowska.

"W ciągu 7 dniod dnia otrzymania od pracodawcy powyższej informacji, pracownik powinien podać pracodawcy numer rachunku płatniczego albo złożyć wniosek dotyczący dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk".

Jak widać, nowe prawo nakłada obowiązki na wszystkich - także otrzymujących faktycznie pieniądze na konto w banku od dawna, o ile ten tryb nie jest już uregulowany w stosownym trybie. Pracodawca musi poinformować o przedmiotowej zmianie w Kodeksie pracy, zaś pracownik musi albo podać numer konta bankowego do wypłaty wynagrodzenia, albo złożyć oświadczenie, że nadal chce je otrzymywać w gotówce.

JAN BORSKI