bon 500 na wakacje 400 x 300W piątek 19 czerwca Sejm uchwalił ustawę, której projekt złożył prezydent . Ustawa oo wsparciu branży turystycznej przewiduje wprowadzenie bonu wakacyjnego na każde dziecko o wartości 500 zł. Bon otrzymają dzieci, które co miesiąc są uprawnione do zasiłku zwanego 500 plus.

 

Pierwotnie miał to być bon 1000 plus przyznawany pracownikom zatrudnionym na etatach i współfinansowane w części przez pracodawców.

Pracodawcy bez pieniędzy

- Cieszymy się, że wysłuchano głosu przedsiębiorców i bon wakacyjny nie będzie kolejnym obciążeniem zwiększającym koszty zatrudnienia pracowników. I to wprowadzanym w momencie, kiedy wiele firm boryka się ze spadkiem przychodów i potrzebuje wsparcia. Początkowo bon miał być finansowany w części z budżetu państwa (90%), a w części przez pracodawcę (10%). Teraz źródłem jego finansowania będzie Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Takie rozwiązanie pomoże branży turystycznej i nie zwiększy kosztów pracodawców związanych z zatrudnianiem pracowników oraz nie obciąży ich obowiązkiem ewidencjonowania i dystrybucji bonów. To dobra wiadomość, bo według pierwszej koncepcji firmy musiałyby dołożyć do programu aż 400 mln zł – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Miliardy z budżetu państwa

Zgodnie z projektem ustawy bon wakacyjny w wysokości 500 zł otrzyma każde dziecko. Rodziny będą mogły bonami zapłacić za hotel i inne usługi turystyczne w kraju. Koszt całego programu nie przekroczy 4 mld zł.
Wprowadzany do polskiego systemu prawnego projekt „Polskie Bony Turystyczne” jest pierwszym tego rodzaju wsparciem, które ma, z jednej strony, pomóc branży turystycznej, która ucierpiała w wyniku pandemii koronawirusa, z drugiej zaś – wspomóc rodziny w zapewnieniu im wypoczynku.
Ustawa ureguluje zasady przyznawania i realizacji świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego oraz dodatkowego świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego. Polski Bon Turystyczny, zwany dalej „bonem”, będzie stanowił elektroniczny dokument potwierdzający prawo do wykorzystania określonej kwoty na pokrycie kosztów usług hotelarskich lub imprez turystycznych. Za pomocą bonu będzie możliwe dokonanie płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Projektowana ustawa kierowana jest do rodzin mających na utrzymaniu dzieci, a jej celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb wypoczynku dzieci i młodzieży.

Wirtualne pieniądze

W celu umożliwienia przyznania świadczenia w formie bonu na dzieci urodzone w okresie od dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2021 r., a także umożliwienia przyznania dodatkowego świadczenia w formie bonu, osobie, której w ww. okresie przyznano prawo do świadczenia wychowawczego lub dodatku na dziecko niepełnosprawne, w projekcie ustawy uregulowano zasady aktualizacji danych o osobach uprawnionych w systemie teleinformatycznym.
uprawnienie do realizacji bonu nie może być wykorzystane na cele inne niż wskazane w ustawie, czyli zapłatę za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez przedsiębiorców turystycznych lub organizacje pożytku publicznego, którzy dokonają skutecznej rejestracji w systemie teleinformatycznym. Realizacja ma na celu wymianę takiego środka na świadczenie przysługujące na jego podstawie.
Dla podkreślenia jedynego, możliwego celu posłużenia się bonem (zapłata za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną realizowaną przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) ustalono, że bon nie podlega wymianie na gotówkę, prawne środki płatnicze ani inne środki wymiany.
Świadczenie zostało ponadto zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

RENATA KŁOSIŃSKA

Praktyczne wiadomości i rady z życia osobistego, rodzinnego, zawodowego i towarzyskiego. Od finansów przez prawo po nowe technologie, Na co dzień i od święta. Poznaj, zastosuj, podziel się swoimi sposobami na zaradność! Kliknij w link, znajdziesz się na naszej stronie Zaradni żyją lepiej na Facebooku; jeśli ją polubisz – wystarczy kliknięcie, znaczek jest u góry tej strony – to od tej chwili zajawki wszystkich ważnych dla Ciebie artykułów, zaraz po ich publikacji w tym portalu, pojawią się na twojej facebook’owej osi czasu!