3 kradziez wakacje 400 x 300Przed atakiem złodziei trudno się zabezpieczyć, ale w ramach ubezpieczenia turystycznego można ubiegać się o odszkodowanie za skradzione rzeczy.

 

Popularne wśród polskich turystów europejskie kraje śródziemnomorskie przodują w statystykach rozbojów – wynika z danych Eurostatu. W Hiszpanii wskaźnik tego rodzaju przestępstw jest aż 8-krotnie wyższy niż w Polsce, a we Włoszech i Grecji ponad 2-krotnie.

Nim ruszysz na wakacje zagranicę

W tym roku 40% z nas planuje wakacje za granicą – podaje serwis Wakacje.pl. Spośród europejskich krajów najczęściej wybieramy odpowiednio: Grecję, Hiszpanię, Cypr, Bułgarię, Chorwację i Włochy. Jak wynika z danych Eurostatu, tylko część z tych krajów można uznać za bezpieczne. Wskaźnik rozbojów na Cyprze, w Bułgarii czy Chorwacji jest stosunkowo niski i raczej nie przekracza „polskiego” poziomu 17 przestępstw rocznie na 100 tys. mieszkańców. Z kolei Hiszpania jest – razem z Belgią – niechlubnym liderem tej kategorii przestępstw w Europie: 140 rozbojów to przeszło 8 razy więcej w porównaniu z Polską. We Włoszech i w Grecji to ryzyko jest mniejsze, ale wciąż ponad 2-krotnie wyższe niż w naszym kraju.

 

3 kradzież wakacje 750
- Dane Eurostatu pokrywają się z lokalizacjami szkód zgłaszanych nam w ramach ubezpieczeń turystycznych. Trzeba jednak pamiętać, że do kradzieży dochodzi nie tylko wskutek rozbojów, które polegają na użyciu przez złodzieja groźby lub przemocy fizycznej. Turyści często padają ofiarą działających po cichu kieszonkowców i dopiero po czasie orientują się, że coś im zginęło. Zdarza się też, że „znikają” przedmioty zamknięte w apartamentach i pokojach hotelowych, choć przecież powinny być tam bezpieczne. W większości tego typu sytuacji można dostać odszkodowanie z polisy turystycznej, jeśli ubezpieczenie obejmuje ochronę bagażu – mówi Andrzej Paduszyński, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych w Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group.

Ochrona bagażu na czas podróży

W podstawowy zakres ubezpieczenia turystycznego wchodzi przede wszystkim pokrycie kosztów leczenia oraz transportu medycznego – za granicą i do Polski. Polisę można jednak rozszerzać, a jednym z dodatkowych elementów jest ochrona bagażu. Ubezpieczyciele zazwyczaj definiują go jako rzeczy osobiste oraz inne przedmioty, które należą do turysty i znajdują się w jego posiadaniu w czasie podróży. Do bagażu zalicza się sprzęt elektroniczny i sportowy.
- Ubezpieczenie obejmuje utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów należących do turysty. Przyczyny szkody mogą być różne, np. pożar lub inne zdarzenie losowe, wypadek komunikacyjny, a także kradzież rzeczy z miejsca zakwaterowania oraz rabunkowa. Warto pamiętać, że wypłata odszkodowania będzie możliwa, jeśli przestępstwo zostanie zgłoszone policji w kraju pobytu. Po kradzieży turyście może się także przydać dostępna w polisie usługa assistance, obejmująca m.in. wsparcie tłumacza lub pomoc informacyjną w odtworzeniu utraconych dokumentów – dodaje Andrzej Paduszyński z Compensy.

Ile kosztuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie na wyjazd, nawet w zagrożone rabunkiem regiony Europy, nie musi dużo kosztować. Z kalkulacji Compensy wynika, że składki za polisę na 7-dniowy urlop dla dwóch dorosłych osób poniżej 65. roku życia zaczynają się od 100 zł, czyli niecałych 15 zł dziennie. Ochrona obejmuje wówczas ubezpieczenie bagażu do 1 tys. zł, a także pokrycie kosztów leczenia i assistance do 60 tys. euro. Oprócz tego ubezpieczenie zawiera m.in. odpowiedzialność cywilną (OC) w życiu prywatnym do 100 tys. zł. Możliwy jest też zakup polisy w szerszym zakresie. Za 140 zł można liczyć na ochronę bagażu do 5 tys. zł oraz pokrycie kosztów leczenia i assistance do 100 tys. euro, świadczenie po wypadku do 20 tys. zł w ramach polisy NNW oraz OC w życiu prywatnym do 250 tys. zł.
Przy zakupie polisy turystycznej warto pamiętać nie tylko o oszacowaniu wartości bagażu czy określeniu sumy, która pozwoli nam na pokrycie wszystkich ewentualnych kosztów, ale także dopasowaniu ubezpieczenia do charakteru wypoczynku.
- Ubezpieczyciel powinien możliwie precyzyjnie określić potencjalny zakres i charakter szkody, a więc sytuację, w której będzie musiał pomóc turyście. Dlatego kupując ubezpieczenie trzeba zgłosić, jeśli w trakcie wypoczynku za granicą planujemy niestandardowe aktywności, np. będziemy uprawiać letnie sporty ekstremalne. Włączenie ich do ochrony wiąże się z niewielką dopłatą – dodaje Andrzej Paduszyński z Compensy.
Źródło: Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group

MICHALINA WDOWIŃSKA

Analizujemy wszystko co ważne dla Twojego portfela oraz praw i obowiązków. Jeśli polubisz nas na Facebooku, każdy nowy artykuł wyświetli się na Twojej stronie zaraz po publikacji; w ten sposób nic ważnego nie umknie Twojej uwadze. Kliknij więc w ten tekst, zznajdziesz się na taszym fanpage i u gór zostanie Ci do kliknięcia boksik "polub"!