muzyka1 4x3 2022Jak idzie nauka języka angielskiego Twojemu dziecku? Odpowiedź na to pytanie może brzmieć - śpiewająco! Internetowa szkoła języka angielskiego dla dzieci, Novakid, przedstawia pięc korzyści, jakie niesie słuchanie ulubionej muzyki w kontekście poprawy umiejętności językowych.

 

Nie bez powodu coraz więcej piosenek jest wykorzystywanych w materiałach językowych, a wielu językoznawców popiera tę metodę. Wynika to z faktu, że muzyka i język są ze sobą ściśle powiązane.

Język i muzyka są bliskie sobie

Badania przeprowadzone przez Instytut Psychologów Maxa Plancka sugerują, że zarówno język, jak i przetwarzanie muzyki są związane z tą samą częścią mózgu, zwaną obszarem Broca, która znajduje się w lewej półkuli. Jest ona bardzo istotna z perspektywy nauki języków, ponieważ kontroluje naszą zdolność do układania słów w zdaniach i frazach tak, aby miały sens.
Muzyka składa się z nut i akordów, tak jak język składa się z dźwięków i słów. Po połączeniu te elementy tworzą całość, która nabiera znaczenia.

 muzyka1

Fot. materiały prasowe Novakid


Ponadto muzykę i język można zarówno pisać, jak i czytać. Mają one również te same elementy: wysokość, intensywność, rytm, tempo, melodia, intonacja i pauzy.
Patrząc na podobieństwa między językiem a muzyką, nie dziwi, że mogą się doskonale uzupełniać!
Oto 5 korzyści płynących z zastosowania muzyki w nauce języka obcego.

Zdecydowana poprawa umiejętności wymowy

Jednym z najczęstszych problemów, jakie uczeń może napotkać podczas nauki nowego języka, jest prawidłowa wymowa. Wyniki badania przeprowadzonego przez Russo, Good i Sullivana, w którym przeanalizowano rolę śpiewu w nauce języków obcych, pokazują, że może on rzeczywiście pomóc w lepszym artykułowaniu angielskich dźwięków.
Również rytm i intonacja są podkreślane przez muzykę. Tak więc śpiewanie do ulubionych piosenek po angielsku potencjalnie poprawi akcent w późniejszej mowie.

Śpiewanie słów jest bardziej korzystne niż samo ich wymawianie

Jak często zdarza Ci się, że piosenka “chodzi Ci po głowie” i po prostu nie możesz przestać jej nucić? W rzeczywistości to zjawisko może być niezwykle przydatne, aby przyspieszyć naukę języka!

 muzyka2

Fot. materiały prasowe Novakid


Murphey (1990) w swojej pracy mówi o roli, jaką piosenki odgrywają w nauczaniu języków obcych. Poprzez instynktowne nucenie melodii w mózgu, szybciej przyswajasz język i kontekst, a także możesz szybciej przywołać go z powrotem.
Według innego badania śpiewanie słów w obcym języku, zamiast tylko ich wymawiania, ułatwia ich zapamiętywanie.
W 2015 roku naukowcy z Reid School of Music Uniwersytetu w Edynburgu przeprowadzili eksperyment, próbując nauczyć trzy grupy studentów języka węgierskiego. Wybrano węgierski, ponieważ nie jest językiem powszechnie używanym, a także dość trudnym do nauki. Jedną grupę poproszono tylko o wypowiedzenie słów, kolejną o wypowiedzenie ich do rymu, a ostatnią o zaśpiewanie. Ta trzecia, która musiała zaśpiewać słowa, najlepiej wypadła w końcowych testach.

Wyrzuć listy słówek! Włącz muzykę!

Słuchanie muzyki to świetny sposób na poszerzenie słownictwa, ponieważ teksty są zwykle tworzone z wykorzystaniem nieformalnych słów i fraz połączonych tematem piosenki. Ponieważ słowa są osadzone w kontekście, nie uczymy się ich oddzielnie, jak to bywa z listami słownictwa.

Bezstresowe środowisko sprzyja uczeniu się

Niedawny eksperyment przeprowadzony przez Uniwersytet RUDN wykazał, że w grupach, w których piosenki, taniec i zabawy były stosowane na lekcjach języka angielskiego, dzieci śpiewały nie tylko podczas lekcji, ale nawet po lub w przerwie, co przyczyniło się do lepszego rozwoju grupy i wzrostu pozytywnych emocji.
Jednym z głównych powodów, dla których dziecko zwykle nie potrafi pokonać bariery językowej, jest strach przed popełnieniem błędu lub brak pewności siebie. To samo badanie wykazało, że po szóstym tygodniu eksperymentu 75% dzieci z grupy docelowej potrafiło przezwyciężyć nieśmiałość i niepokój.

 muzyka3

Fot. materiały prasowe Novakid


Muzyka tworzy kojącą atmosferę i sprawia, że nauka przypomina grę. Kiedy dziecko śpiewa i tańczy, nawet jeśli niektóre słowa nie są w 100% poprawne, nadal uczy się w bezstresowym środowisku, co ostatecznie poprawia wyniki w nauce i sprawność językową.

Śpiewanie i taniec wraz z ulubionym wykonawcą

Pomagają zwiększyć zdolności motoryczne!

Jako bonus, połączenie śpiewu w języku obcym z tańcem może poprawić sprawność motoryczną dziecka!
Do wielu piosenek stworzono odpowiednie układy ruchowe, aby wspierać słownictwo. Niezależnie od tego, czy dziecko wskazuje na części ciała, jak np. „Głowa, ramiona, kolana i palce”, czy próbuje odtworzyć tańce Shakiry, angażuje się ono w naukę i poprawia swoją sprawność ruchową!
Słuchanie, śpiewanie i tańczenie do piosenek w obcym języku wydaje się być doskonałym narzędziem pomagającym przyswoić nowy język osobom w każdym wieku w zabawny i wciągający sposób! Połączenie tych dwóch elementów niewątpliwie doprowadzi do ogólnego dobrego samopoczucia i korzyści poznawczych.

RENATA KŁOSIŃSKA